Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Bioloogilised tabletid 4 tk

BIOLOOGILISED TABLETID LÄGAKAEVUDELE JA KANALISATSIOONILE. Kanalisatsioonikaevu saab tühjendada harvem.PROFESSIONAALNE TOODE. Väga efektiivne.
Piisab kuueks kuuks 1-3 m3 mahutavusega kanalisatsioonikaevule.TOIME: Aitab puhastada heitvett ja drenaaži. Puhastab kanalisatsioonikaevu, lagundab setteid ja vähendab läga kogust, kiirendab orgaaniliste ainete lagunemist lägakaevudes. Ilmne rahanduslik kasu – vähenevad kanalisatsioonikaevu tühjendamisega seotud kulud. Puhastab kanalisatsiooni. Eemaldab ebameeldiva lõhna.
KASUTAMINE: Visake tablett WC-potti. Oodake kuni tablett on sulanud ja reaktsioon lõppenud (ligikaudu 7 minutit). Loputada veega. Doseerimine välikäimlates (näiteks, suvilas): lahustage tablett ligikaudu viies liitris vees. Oodake umbes 7 minutit ja valage välikäimlasse. TÄHELEPANU: piirata kloori sisaldavate puhastusvahendite kasutamist. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada keemiliste ainete asemel muid tooteliini „bioExpert.
KOOSTIS: inimestele ja loomadele ohutud saprofüütbakterid, igas tabletis on ligikaudu 1x109 bakterit (Bacillus spp.), ensüümid (amülaas, proteaas, lipaas, tsellulaas), sidrunhape, fumaarhape, lõhnaained. DOSEERIMINE: Esmakordsel kasutamisel: 2 tabletti.Tavakasutamisel:1 tablett kuus. Kui preparaati ei ole kasutatud pikema aja jooksul, soovitame esimesel korral rakendada kahekordset annust.
Ärritab silmi. Kahjulik veeorganismidele, tekitab pikaajalisi muudatusi. Kanda kaitsekindaid. Silmade pideva ärrituse puhul: pöörduda arsti poole. Vältida keskkonda sattumist. Pakend või pakendi sisu teisaldada prügilasse või kooskõlas kehtivate kohalike seadustega. Preparaadi koostises on: Limonene. Võib tekitada allergiareaktsiooni. Preparaat ei sisalda patogeenseid baktereid. HOIDA LASTE EEST.