Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Ataka Marten nugiste peletusvahend 500 ml

Kasutamine: Preparaat on ette nähtud kodu- ja metsnugiste peletamiseks. Seda saab kasutada mitmetel pindadel - hoonetega külgnevatel aladel (terrassid, rõdud, vaatetornid), ruumides (elu- ja kommunaalhooned, garaažid), sõidukitel (kaablite ja juhtmete kaitseks), seadmetel ja muudes kohtades, kus nugiseid on täheldatud. Preparaati võib kasutada ennetavalt või pärast nugiste tegevusjälgede täheldamist.Kasutamine: Preparaat on ette nähtud kodu- ja metsnugiste peletamiseks. Seda saab kasutada mitmetel pindadel - hoonetega külgnevatel aladel (terrassid, rõdud, vaatetornid), ruumides (elu- ja kommunaalhooned, garaažid), sõidukitel (kaablite ja juhtmete kaitseks), seadmetel ja muudes kohtades, kus nugiseid on täheldatud. Preparaati võib kasutada ennetavalt või pärast nugiste tegevusjälgede täheldamist.Pihustage masinate ja seadmete kaitstud pindu ja elemente u. 20-30 cm kauguselt. 1 m2 pinnale tuleb kanda 50 ml preparaati (1 pihustusnupu vajutus vastab umbes 0,5 ml preparaadile). Tänu preparaadi koostisele on seda võimalik kasutada imavate materjalide leotamiseks, mis seejärel asetatakse avatud anumatesse.Siseruumides kasutamisel alustage ruumi kõige kaugemast osast, liikudes tagasi väljapääsu poole. Välitingimustes kasutamisel olge eriti ettevaatlik tugeva tuule korral. Vajadusel korrake protseduuri.Mitte kanda kuumadele pindadele.Preparaadiga töödeldud piirkonda ja pindu ei ole tarvis kasutusest eemaldada.Ettevaatusabinõud. Pärast protseduuri peske nägu ja käsi seebi ja veega. Ärge sööge preparaati. Vältige kokkupuudet naha ja silmadega. Vältige pinnavee, põhjavee ja pinnase saastumist. Toote (ka aegunud) ja pakendi kõrvaldamine: Ärge valage toodet kanalisatsiooni. Vältige pinnavee, põhjavee ja pinnase saastumist. Ärge visake toodet olmeprügilasse. Käsitlege jääke ja tühja toote pakendit ohtlike jäätmetena. Keelatud on jäätmete iseseisev kõrvaldamine.Hoidke toodet originaalpakendis, kuivas ja jahedas ruumis (temperatuuril 0-300C).Esmaabi. Nahale või silma sattumisel loputage koheselt rohke veega (silma sattumisel - vähemalt 15 minutit avatud silmadega). Muud tüüpi kokkupuute (allaneelamisel ja/või sissehingamisel) korral: Halva enesetunde ilmnemisel viige kannatanu värske õhu kätte ja aidake säilitada tema kehatemperatuuri. Kutsuge arst, näidake talle preparaadi pakendit. Ärge kutsuge esile oksendamist ilma arsti nõusolekuta. Rakendage sümptomaatilist ja toetavat ravi. Kaaluge aktiivsöe lahuse manustamist.Toote kasutamisel ei esinenud muid kõrvaltoimeid kui need, mis tulenevad klassifikatsioonist.