Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

Kaerasori 500 g

KAERASORI. Taimehooldusvahend. Taimedele kasulik naturaalne mullalisand: seob hästi vett ja toitaineid taimejuurte ümber - loob soodsa keskkonna toimede kasvuks. Lisandi koostises on teravaid, abrasiivseid mikroosakesi, mis: ● omavad spetsiifilist pinnastruktuuri ● muudavad mulla struktuuri ● taimed kasvavad kahjuritele mehhaanilise ja füüsilise toimega keskkonnas. See on suurepärane taimehooldusvahend: puistake köögiviljaaeda, kasvuhoonesse, aeda – kohtadesse, kus te ei soovi kasutada keemilisi taimehooldusvahendeid. Kasutamine: puistake 1 – 2 mõõtlusikatäit/1 m2 pinna kohta (mõõtlusikas on pakendis). ETTEVAATUST: H373 Võib kahjustada organeid, kui aine toime on pikaajaline või korduv (sissehingamine). P101 Arsti poole pöördudes võtta kaas toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P260 Mitte hingata sisse tolmu. P314 Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. P501: Sisu/pakend kõrvaldada vastavalt jäätmete liigiti kogumise eeskirjadele. Ained, mille alusel klassifitseeritakse: kaltsineeritud silikageel SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti vältel ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata silmade loputamist. pöörduda arsti poole.