Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Ataka Moles 500 ml Muttide tõrjeks

Ataka moles. Biotsiidne toode, kasutusvalmis. Sisaldab  toimeaine: Geraniool 1,0 g/kg. Rakendusala: Toode on ette nähtud tõrjuma eemale mutte, kes elavad mittekasutatavates põllumajanduspiirkondades, st. väljakutel, kortermajade vahelistel aladel, spordiväljakutel (tenniseväljakud, jooksurajad) ja puhkealadel, lennujaamades, maismaa- ja hüdrotehnilistes rajatistes (tulvatammid). Kasutamine: Eemaldage mutiuru moodustav pinnas, paljastage osa mutiurust ja valage sinna sisse umbes 30 ml preparaati. Seejärel katke mutiurg pinnasega; lõhn levib mööda mutiurgu edasi. Toode hakkab toimima kohe pärast rakendamist ja saavutab maksimaalse mõju 1–2 päevaga. Soodsate ilmastikutingimuste korral (väike sademete hulk) toimib preparaat umbes 3 nädalat. Pärast tugevat vihmasadu tuleks vahendit uuesti  kasutada. Piirkonda, kus preparaati kasutati, pole vaja kasutusest kõrvaldada. Toote pakend sisaldab preparaati, millest jätkub umbes 500 m2 jaoks, sõltuvalt antud piirkonnas asuvatest mutiurgude arvust. Ettevaatusabinõud: Pärast toimingut pesta käsi ja nägu vee ja seebiga. Mitte alla neelata. Vältida sattumist nahale ja silma. Utiliseerimistingimused (sh. aegunud tooted) ja pakend: mitte  tühjendada kanalisatsiooni. Vältida pinnavee, põhjavee ja pinnase saastamist. Mitte ladustada tavaprügilates. Käsitleda toote jääke ja tühja pakendit, kui ohtlikku jäädet. Jäätmete iseseisev utiliseerimine on keelatud. Hoiustada originaalpakendis, kuivas ja jahedas ruumis (temp. 0–30 0C). Esmaabi: Nahale või silma sattumisel loputada kohe ohtra veega (silmade puhul vähemalt 15 minutit, hoides silmalaugusid avatuna). Muu kokkupuutumise korral (suukaudne või sissehingamise teel) vaevuste tekkimisel viia kannatanu värske õhu kätte ja kaitsta kehatemperatuuri langemise eest. Helistada arstile ja näidata preparaadi pakendit. Mitte  kutsuda ilma arstiga nõu pidamata esile oksendamist. Kohaldada sümptomaatilist ja toetavat ravi. Kaaluda aktiivsöelahuse manustamist. Toote kasutamine ei põhjustanud muid, kui klassifikatsioonis mainitud kõrvalmõjusid.

Veel selles kategoorias: « Muttide ja uruhiirte lõks