Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Ataka Blue 300 g sipelgapulber

Putukamürk graanulitena, sisaldab toimeaineid: 0,5% tsüpermetriini ja 0,01% geraniooli. Rakendusala: Granuleeritud sipelgate ja prussakate tõrjevahend, laiali puistamiseks. Kasutusviis: Levitamine: puistata märgatav kogus (umbes 10 g) graanuleid 1 m2-le või pesale ja radadele, kus putukad liiguvad. Vajaduse korral protseduuri korrata. Seda toodet kasutada siseruumides (kodus, kontoris, ladudes), hoonetega piirnevatel aladel (vundamentidel) ja välistingimustes: terrassidel, rõdudel, sõiduteedel, kõnniteedel, parklates ja garaažides. Kui ilmastikuolud on head, surevad sipelgakolooniad pärast toote kasutamist umbes 15 päeva möödudes. Ettevaatusabinõud: Hoida kuivas ja jahedas. Hoida laste eest kaitstud kohas. Vältida silma ja nahale sattumist. Pärast käitlemist pesta käed vee ja seebiga. Jäätmete (sealhulgas aegunud) ja konteinerite kõrvaldamine: Mitte kallata kanalisatsiooni. Vältida pinna- ja põhjavee ning pinnase saastumist. Mitte visata munitsipaalprügilatesse. Toote jäätmeid ja mahuteid tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Jäätmete isekäitlemine on keelatud. Kõrvaldage jäätmed vastavalt kohalikele seadustele.