Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Ataka Spray 500 ml

Ataka Spray.Vedel kasutusvalmis insektitsiid üldkasutuseks. Sisaldab toimeaineid: Tsüpermetriini 5 g/kg; Geraniooli 0,1 g/kg Kasutusala: Toode on mõeldud kasutamiseks ämblike ja prussakate, sipelgate, lutikate, soomuklaste ja teiste roomavate putukate vastu. Toote toime on nähtav umbes 30 minuti jooksul ja kestab kuni 48 tundi. Preparaat on kasutamiseks ruumides (kodu, kontor, laod, keldrid), hoonetega (vundamendid) külgnevatel aladel ja väljaspool: terrassid, rõdud, sõiduteed, kõnniteed, parklad, garaažid. Kasutamine: Enne siseruumides kasutamist viia inimesed ja loomad ning toidutooted välja, kaitsta igapäevaseid esemeid saastumise eest. Pihustada pinnale umbes 30 cm kauguselt. Ühel pihusti nupule vajutamisel väljub umbes 0,5 ml preparaati - 1 m2 kohta tuleb manustada 10 ml lahust. Pihustamist tuleks alustada ruumi kõige kaugemast osast, liikudes väljapääsu poole. Pärast kõigi toimingute lõpetamist tuleb ruum 2-3 tunniks sulgeda ja seejärel umbes 1 tund ventileerida. Vajadusel protseduuri korrata. Õues kasutamisel tuleb tugeva tuule korral olla eriti ettevaatlik. Kui 24 tunni jooksul sajab vihma, tuleb protseduuri korrata. Toode sisaldab aktiivseid kontaktaineid, mistõttu võib otse tõrjutavatele putukatele pihustada. Ettevaatusabinõud:Pärast protseduuri pesta käed ja nägu seebi ning veega. Vältida nahale või silma sattumist. Jäätmekäitlus (sealhulgas aegunud tooted) ja pakend: mitte tühjendada kanalisatsiooni. Vältida pinnavette, põhjavette ja pinnasesse sattumist. Mitte visata olmeprügisse. Töödelda jäätmeid ja tühja pakendit ohtlike jäätmetena. Keelatud on jäätmeid ise kõrvaldada. Hoida originaalpakendis, kuivas ja jahedas ruumis (temperatuur 0-30 0C). Esmaabi: Nahale või silma sattumisel loputada koheselt rohke veega (silmade puhul vähemalt 15 minutit, hoides silmi lahti). Muudel kokkupuutejuhtumitel (suu kaudu ja/või sissehingamisel) viia halva enesetunde sümptomite ilmnemisel kannatanu värske õhu kätte, kaitsta soojuskao eest. Helistada arstile, näidata toote pakendit. Mitte  kutsuda esile oksendamist ilma arstiga konsulteerimata. Rakendada sümptomaatilist ja toetavat ravi. Kaaluda aktiivsöe lahuse andmist. Toote kasutamisel ei olnud muid kõrvaltoimeid kui need, mis tulenevad klassifikatsioonist.