Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Kartuliväetis 2,5 kg

Kloorivaba granuleeritud NPK väetis sisaldab kartuli kasvatamiseks optimaalses vahekorras toiteelemente, seetõttu kaasneb koos saagikuse ja tärklisesisalduse suurenemisega ka maitseomaduste paranemine. Väetis külvata vakku enne kartuli maha panekut ja vagude kinniajamist. Kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid.
KOOSTIS JA LAHUSTUVUS: %
ÜLDLÄMMASTIK (N)..................................................................11
Ammooniumlämmastik (N-NH4)...............................................9
Amiidlämmastik (N-NH2)............................................................2
ÜLDFOSFOR (P2O5).....................................................................9
Vees lahustuv fosfor (P2O5).......................................................8
Neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv fosfor (P2O5)....9
KAALIUM (K2O) vees lahustuv.................................................20
MAGNEESIUM (Mg) vees lahustuv........................................1,5
VÄÄVEL (S) vees lahustuv.........................................................16
BOOR (B) vees lahustuv............................................................0,05
KASUTAMINE:
VÄETAMISNORMID g/ m²-le:
kartul.........................90-100
köögiviljad................60-120