Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Pherozzip Feromoon Hernemähkur

Ette nähtud hernemähkuri ligimeelitamiseks, püüdmiseks ja esinemissageduse määramiseks. KAHJUSTUSED- Liblikad munevad herne lehtedele, vartele, õiepungadele, kaunadele. Röövikud närivad hernekauntesse ja herneteradesse ebakorrapärase kujuga augud. Kahjustatud võivad olla kõik hernekaunas olevad herneterad. Enamasti on ühes kaunas üks röövik, kelle arengufaas kestab umbes 3 nädalat. Täiskasvanud röövik närib kauna augu, väljub sellest ja laskub maapinnale, kus valmistub kookonis talvituma. KASUTAMINE- Röövikutest koorunud liblikad hakkavad lendlema maikuu lõpus ja on aktiivsed kuni juunikuu lõpuni. Pherozzip püünised (müügil eraldi) koos feromooniga riputatakse köögiviljaaias taimede kohale maikuu lõpus. Püünisesse sattunud kahjurite arvu alusel hinnaket äiendavate taimekaitsemeetmete rakendamise vajadust. Sõltuvalt ilmastikutingimustest, külviajast, sordist võib erineda herne kasvu intensiivsus ning liblikate lendlemisperiood. Seetõttu soovitatakse feromooni kasutada kuni augustikuu lõpuni või kuni septembrikuuni. Aastas areneb välja üks liblikate põlvkond. Kasutades rohkem püüniseid, suureneb ka püütud kahjurite arv. *MÄRKUS: Pestitsiidide kasutamise kohta tehtavaid otsuseid ei peaks langetama ainult lõksudest saadud andmete põhjal. Tähelepanupeab pöörama ka ilmastikule ja bioloogilistele aspektidele! Feromooni toime on kõige kõrgem 4-6 nädala jooksul, hiljem selle tõhusus vähehaaval väheneb. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103 Enne kasutamist lugege läbi etikett. P280 Kanda kaitsekindaid. P401 Hoida jahedas. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada koos olmeprügiga.