Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Magnet Silverfish.Seirevahend.

Kleepuv püünis majasoomuklase (Lepisma saccharina) jaoks. Seirevahend.Kasutamine: Eemaldage paberist kaitsekiht. Voltige püünis kokku nii, et liim oleks kolmnurkse püünise sisemisel poolel. Püünis on kasutusvalmis. Pange püünis sinna, kus märkate majasoomuklasi – tähtis, et see oleks asetatud ühtlaselt vastu põrandat. Püünises olev liim ei kuiva, seetõttu püsib püünis kaua tõhusana. Asendage püünis uuega, kui see on putukate või tolmuga saastunud. EUH 208 Sisaldab bis (1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül) sebatsinaati; metüül- (1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül) sebatsinaati. Võib põhjustada reaktsiooni. H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajalise toimega. P273 Vältida sattumist keskkonda. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada jäätmemahutitesse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.